Tegelijk met NoorderTest vond op 16 juni de 2e dag van de Test Automation Days plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Ewald Verhoeven van TestCoders Midden was geselecteerd om een presentatie te geven met de titel: ‘Crossing the threshold: test automation for research and (data) science code’. Hierin gaf hij zijn visie op het nut van unit testen en het gebruik van property-based-testing voor research- and (data) science projecten.

Met property-based-testing specificeer je geen I/O zoals in het traditionele testen wordt gedaan;  Je beschrijft (I/O) eigenschappen van de unit die je wilt testen. Vervolgens kan een test honderden keren worden uitgevoerd met verschillende invoer die overeenkomen met de beschreven eigenschappen. Je kunt daardoor bugs vinden door met randgevallen te testen waar je misschien niet aan hebt gedacht.

De TestCoders visie op test automation vindt je trouwens hier.