Testautomatisering is geen kunstje wat je snel kunt leren. In discussies over automatisering gaat het al snel over tools en waarom de ene tool beter is dan de andere. Maar als je testautomatisering succesvol wil toepassen, is die discussie meestal van ondergeschikt belang.

TestCoders zijn specialisten die werken vanuit een eigen visie op ons vakgebied. Next level Test Automation houdt in dat we vanuit verschillende invalshoeken op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing. Uitgaand van het ambitieniveau en de kennis van onze klanten realiseren we geautomatiseerde oplossingen van hoge kwaliteit waarmee software sneller wordt opgeleverd en kwaliteit inzichtelijk wordt gemaakt voor belanghebbenden. Testautomatisering is voor ons geen kunstje met tool x of y, maar vakwerk door professionals. Onze visie op testautomatisering is in onderstaande afbeelding uitgewerkt.